โรงเรียนแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมก้าวนำคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยนำความภูมิใจสู่ ช.น.พ.

ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เรื่อง การขออนุญาตเรียนทางไกล ในรูปแบบออนไลน์ (เรียนที่บ้าน) หากผู้ปกครองหรือนักเรียน มีความประสงค์เรียนทางไกลที่บ้าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเขียนรายละเอียด ส่งได้ที่ครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ในวันเปิดเทอม 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียนทางไกล >>> คลิกที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จดหมายข่าว "สารพันธ์ทิพย์" ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

นักเรียนสามารถซื้อสมุดได้ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่ทางโรงเรียนประกาศไว้

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะผู้บริหาร นำโดยผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ได้จัดการประชุมวาระข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

6 มาตรการหลัก ในการป้องกันโควิด - 19 ในสถานศึกษา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของคณะครูและนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดแข่งขัน KidBright Onstage 2022 ซึ่งทีมของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกเป็น 4 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด RoBoCupJunior OnStage 2022 ซึ่งประกอบด้วย ครูบุญเหลือ หอมเนียม และครูเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา ครูที่ปรึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย 1). นายพชร เลิศวิจิตรจรัส ม.3/12 2). เด็กชายพีระวิทย์ รัตนใส้พงษ์ ม.3/12 3). นางสาวธันชนก สุนทรวิภาค ม.5/11 4). นายนรภัทร คุณะพันธ์ ม.5/11 และ 5). นางสาวชวัลรัตน์ ธูปอ่อน ม.5/11 ซึ่งจะเป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมกับแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

Carousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรทางวิชาการและเข็มทองคำ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาผลการเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการ ชูชาติ พารีสอน เป็นตัวแทนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำเสนอนิทรรศการสารานุกรมไทย ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรัญญา ใบตองอ่อน นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการเยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม จากสภาองค์กรชุมชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างสังคม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
ในทุกเช้าและทุกวันของการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ต่างคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนจึงได้จัดครูเวร เพื่อทำการตรวจวัดไข้ และบริการกดเจลแอลกอฮอร์ สำหรับล้างมือให้นักเรียน ณ จุดคัดกรองตามสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 พร้อมรู้เรียนอย่างมีความสุขในในยุคปัจจุบัน คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน คณะรองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระต่างๆ ของโรงเรียน ครั้งที่ 1 /2564 ซึ่งก่อนการประชุมได้มี การกล่าวต้อนรับคณะครูที่มาบรรจุใหม่และมีการมอบรางวัลให้กับครูที่ได้รับรางวัลครู Best Practice คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันพุธเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ ภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดการแข่งขันกีฬาในทุกๆ วันพุธของทุกสัปดาห์ ซึ่งในสัปดาห์นี้ได้รับเกียรติจาก ผอ. ชูชาติ พารีสอน ในการลงแข่งขันกีฬาประเภทแบดมินตัน เพื่อสร้างสีสันให้กับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอีกกิจกรรมหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดการเลือกตั้งรอบสุดท้ายและนับคะแนนการเลือกตั้ง เพื่อสรุปผลการเลือกตั้ง ซึ่งในการนับคะแนนในครั้งนี้ มีผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย ส่วนผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ จะประกาศให้ทราบในโอกาศต่อไป คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมร่วมกับ สำนักงาน กกท. จังหวัดชัยนาทและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาทได้ดำเนินการจัดงานเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่่อวันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ภาคบริการโลหิตที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาศึกษากิจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่อวันอังคาร วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยรองผู้อำนวยการวรนุช อยู่เล่ห์ และครูกมลพัฒน์ เอกศิริ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2564 โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่อวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 กศจ.ชัยนาท ได้ใช้สถานที่ห้องประชุมของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการ การสอบบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ประจำปี 2564 ซึ่งในการประชุม ได้มีคณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน คณะครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามและสวมหมวกนิรภัย 100% คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆะบูชา เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โรงเรียนพยายามปรับให้กิจกรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนในยุค covid ของโรงเรียน โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายที่ถูกจัดขึ้นในโรงเรียน นักเรียนได้มีการประกอบกิจกรรมสูทกรรมทำอาหารที่ผู้บังคับบัญชาจัดเตรียมไว้ให้ เรียนรู้กฎระเบียบต่างๆ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีครูซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างสมบูรณ์
เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญในวันตรุษจีน ในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตรุษจีน และร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและ ซึ่งได้มีคณะผู้บริหาร นำโดยผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมของโรงเรียน คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 และ วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้มี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต่างไปร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกันอย่างตั้งใจ ท่านสามารถ คลิก >>> เพื่อชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชัยาทพิทยาคม ได้เปิดโอกาศให้ตัวแทนนักเรียน ที่ลงสมัครประธานนักเรียน ได้ทำกิจกรรมหาเสียง จากคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้ทราบนโยบายของตัวแทนแต่ละพรรค ซึ่งปีนี้มีพรรคเลือกตั้ง ทั้งหมด 2 พรรค คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่
ทุกเช้าของการเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 (Covid-19) ทางโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มีแนวทางจัดตัวแทนของนักเรียนแต่ละห้องเรียน เพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติและสวดมนต์ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ในทุกเช้าก่อนเข้าเรียน คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่
นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมการแต่งกาย 4 ภาค
การอ่านทำนองเสนาะ
แนะนำโครงงาน C N P
นิทรรศการคณิตศาสตร์
นิทรรศการเทคโนโลยี
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานเด็กดีมีคุณธรรม
โครงงาน Toothbrush Sterilizer
โครงงานอ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียน
โครงงาน Fruit Jam C.N.P
โครงงานภาษาอังกฤษ