Carousel imageCarousel imageCarousel image
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมก้าวนำคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยนำความภูมิใจสู่ ช.น.พ.

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 1 กรกฏาคม 2565 นักเรียนสามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียด ประกาศและใบสมัครเพื่อขอรับทุนได้ที่นี่

ประกาศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เรื่อง การขออนุญาตเรียนทางไกล ในรูปแบบออนไลน์ (เรียนที่บ้าน) หากผู้ปกครองหรือนักเรียน มีความประสงค์เรียนทางไกลที่บ้าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเขียนรายละเอียด ส่งได้ที่ครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ในวันเปิดเทอม 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียนทางไกล >>> คลิกที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

❤️ร่วมส่งกำลังใจ ❤️ให้เยาวชนทีมชาติไทย จากเวที KidBright Onstage Hackathon 2022 สู่เวทีหุ่นยนต์โลก RoboCupJunior OnStage 2022

โดยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้คัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ทีม CNP Loy Krathong by KidBright การแสดงสายน้ำบันเทิง รื่นเริงวันลอยกระทง (The Delightful River of Loy Krathong Festival)

ซึ่งสมาชิกในทีม ประกอบด้วย 1. น.ส.ธัญชนก สุนทรวิภาค ม.6/พ 2. นายพีระวิทย์ รัตนใส้พงษ์ ม.4/3 3. นายชวัลรัตน์ ธูปอ่อน ม.6/พ 4. นายพชร เลิศวิจิตรจรัส ม.4/10 และ 5. นายนรภัทร คุณะพันธ์ ม.6/พ โดยมีครูที่ปรึกษา คือ นายบุญเหลือ หอมเนียม

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกในรายการ World RoboCup จัดโดยองค์กร International RoboCup Federation เป็นการจัดการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลักดันการวิจัยและพัฒนาวงการหุ่นยนต์ระดับโลก โดยการแข่งขันดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (Hall EH98-100)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติวงโยธวาทิตและดนตรีสากล ในโครงการพัฒนาคุณภาพวงดุริยางค์ดนตรีสากล นาฏศิลป์และความสัมพันธ์ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ตามความถนัดของนักเรียน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม "ดนตรีในสวน" โดยใช้สถานที่ คือ สวนพุทธธรรม ในการจัดกิจกรรม ทุกวันสิ้นเดือน โดยใช้เวลาเรียนคาบเรียนที่ 8 และ 9 โดยเริ่มจัดงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มความสุขให้กับผู้ชม ได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเรียนได้อีกด้วย

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษฯ วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ Gifted วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่าย สอวน. 2564 ทั้ง 6 คน ในโอกาสรับมอบเกียรติบัตร เงินรางวัล จากทางโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และรับมอบ “เสื้อสามารถ” จากโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน รวมทั้งคณะผู้บริหาร, ครูคณะกรรมการงานส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ช.น.พ. ทุกสาขา, คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ SMTE, ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ รวมทั้งคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกัลยาณมิตรทุกท่านที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้วยค่ะ 🙏🏻❤️ ขอบคุณด้วยหัวใจ ❤️🙏🏻 #cnpPOSN #cnpSMTE #ครอบครัวสอวน #ครอบครัวสายพ {หัวหน้าห้องเรียนพิเศษSMTE, หัวหน้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ช.น.พ.}

คลิก>>>เพื่อดูรายชื่อนักเรียนค่าย สอวน. 2564 ได้ที่นี่

คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel image

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันท์นภัส ตันติวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ นายธนบดี โตแฉ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัล "นักเรียนเข็มทองคำ" ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 4.00

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จดหมายข่าว "สารพันธ์ทิพย์" ท่านสามารถ คลิก>>> เพื่อดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สรุปผลค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม : ค่าย 2 = 1 คน ค่าย 1 = 5 คน รวม 6 คน 🎉🎉🎉 พวกเราลูกม่วงขาวขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน ขอบคุณทุกความทุ่มเท และขอให้ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะคะ ❤️ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว สอวน. นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 คลิก>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ภาคบริการโลหิตที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนณหอประชุมของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยชัยนาทในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยท่านผู้อำนวยการ ชูชาติ พารีสอน และบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยนำโดยท่านผู้อำนวยการ ชูชาติ พารีสอน และบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จากโรงเรียนช่องแคพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ในทุกเช้าและทุกวันของการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ต่างคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนจึงได้จัดครูเวร เพื่อทำการตรวจวัดไข้ และบริการกดเจลแอลกอฮอร์ สำหรับล้างมือให้นักเรียน ณ จุดคัดกรองตามสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 พร้อมรู้เรียนอย่างมีความสุขในในยุคปัจจุบัน คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ชูชาติ พารีสอน และบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณ์รังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะผู้บริหาร นำโดยผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ได้จัดการประชุมวาระข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรทางวิชาการและเข็มทองคำ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาผลการเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>>เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยรองผู้อำนวยการ วรนุช อยู่เลห์ ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพพิ่มเติม ได้ที่นี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ และได้จัดกิจกรรม การแสดงต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมชม เพื่อสร้างความรู้ ความสนุกให้นักเรียน คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพพิ่มเติม ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อคุณครู สร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจ ให้เกิดความอบอุ่นระหว่างครูกับศิษย์ ณ หอประชุมของโรงเรียน และห้องเรียนประจำของนักเรียน คลิก >>> เพื่อดูรูปภาพพิ่มเติม ได้ที่นี่


เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมโดยกลุ่มบริหารทั่วไป ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสะอาดในโรงเรียน big cleaning day เพื่อดูแลด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละห้องเรียนโดยจัดกิจกรรมในทุกวันพุธแรกของแต่ละเดือนในช่วงเวลา 14.30-16.00 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยรักความสะอาดส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนด อีกทั้งยังเป็นการช่วยดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อีกด้วย คลิก>>> เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเรียน การสอน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ซึ่งการจัดกิจกรรมเปิดกอง และปิดกองในครั้งนี้ เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามและสวมหมวกนิรภัย 100% คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆะบูชา เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญในวันตรุษจีน ในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตรุษจีน และร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ คลิก>>>เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมการแต่งกาย 4 ภาค
การอ่านทำนองเสนาะ
แนะนำโครงงาน C N P
นิทรรศการคณิตศาสตร์
นิทรรศการเทคโนโลยี
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานเด็กดีมีคุณธรรม
โครงงาน Toothbrush Sterilizer
โครงงานอ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียน
โครงงาน Fruit Jam C.N.P
โครงงานภาษาอังกฤษ