Carousel imageCarousel image
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมก้าวนำคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยนำความภูมิใจสู่ ช.น.พ.
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการ ชูชาติ พารีสอน เป็นตัวแทนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำเสนอนิทรรศการสารานุกรมไทย ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

คลิป VDO การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel image

ช่องทางโอนเงินบริจาค เนื่องในโอกาศครบรอบ 112 ปี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรัญญา ใบตองอ่อน นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการเยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม จากสภาองค์กรชุมชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างสังคม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

รวมนวัตกรรมครู

บทเรียนออนไลน์

รวมเว็บไซต์น่ารู้

รวมคลิปเกี่ยวกับโรงเรียน

คู่มือนักเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ครบรอบ 112 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งบรรยกาศในงานมีทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรของโรงเรียนร่วมงาน และทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จรุร่วงไปด้วยดี ท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ จากคณะสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid19 ในสถานศึกษา โดยท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดทำโครงการยุวชนประกันภัย ภายใต้ชื่อทีม SAVE C.N.P. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ในผลงานเพลง "มีรถต้องมี พ.ร.บ. เป็นผลงานเพลงเกี่ยวกับ “ความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการทำประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดังคำขวัญที่ว่า “มั่นใจทุกการขับขี่ เมื่อมี พ.ร.บ.” ขอเชิญทุกท่านร่วม กดไลท์ กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ทีมงานยุวชนประกันภัยของเราด้วยนะคะ
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 "สถานศึกษาปลอดภัยเด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า" โดยท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้เป็นสถานที่จัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของ รองฯวรนุช อยู่เล่ห์และรองฯอดิศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งมีคณะกรรมการการประเมินประกอบไปด้วย 1. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานีชัยนาท 2. นายสายัณห์ สีคง ตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 3. นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษา 4. นายชูชาติ พารีสอน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 5. นางศิวภา บัวสุวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม ณ ห้องประชุมสิริสุวรรณรังษี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีและเป็นกันเอง โดยท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่อวันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูตัวแทนจากโรงเรียนลานสักวิทยา ทั้ง 16 ท่าน ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โดยท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 "สถานศึกษาปลอดภัยเด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า" โดยท่านสามารถ คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มีโอกาศได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับ นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก>>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี นักเรียนเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3 และคณะนักเรียนวงดุริยางค์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือ ค่ายยุวชนทหาร จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้คณะลูกเสือ และ เนตรนารี ทุกระดับชั้น ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม​ ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น​ ม.2 ​Newnormal.​ ศึกษาวัฒนธรรมไทย​ "ลิเก" ชม​ นิทรรศการความเป็นมา​ อาหารว่าง​ และชมการแสดงวัฒนธรรมไทยลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม​ ณ​ บริเวณหน้าอาคารศูนย์กีฬา​ ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ให้กับตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 โดยมีผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ เป็นประธานในการอบรม คลิก >>> เพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 " รุ่นที่ 111 พชรภัทรพันธ์ุทิพย์ " ซึ่งทางคณะครูได้ทำบุญและผูกแขน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนได้ก้าวไปเป็นคนดี สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติสืบไป คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ไดัจัดพิธีมอบเกียรติบัตรทางวิชาการและเข็มทองคำ ระจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่


เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินสวนสนามยุวกาชาด ของยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 และ 3 คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆะบูชา เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์และเวียนเทียน คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารกองทัพบก จังหวัดลพบุรี ในการทำความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) คลิก >>> เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่
นิทรรศการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย กิจกรรมการแต่งกาย 4 ภาค
การอ่านทำนองเสนาะ
แนะนำโครงงาน C N P
นิทรรศการคณิตศาสตร์
นิทรรศการเทคโนโลยี
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานเด็กดีมีคุณธรรม
โครงงาน Toothbrush Sterilizer
โครงงานอ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียน
โครงงาน Fruit Jam C.N.P
โครงงานภาษาอังกฤษ